Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

6704 0fee
Reposted fromamatore amatore viawhatkatefeel whatkatefeel
telefonschroedingera
3067 2048 500
Reposted fromszukajacszczescia szukajacszczescia viagitana gitana
telefonschroedingera
8798 58e5 500
Reposted fromkaiee kaiee viatantalum tantalum

August 14 2017

telefonschroedingera
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
Reposted fromolvide olvide viaeternaljourney eternaljourney
6790 6ae1 500
Reposted fromrorygon rorygon viailovegreen ilovegreen
telefonschroedingera
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch vialexxie lexxie
telefonschroedingera


This is the tree tunnel from Game of Thrones in Northern Ireland.
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaecrivain ecrivain
8047 f020 500
Reposted fromcuty cuty viaecrivain ecrivain
4843 f36d
Reposted fromwit wit vianezavisan nezavisan

August 13 2017

telefonschroedingera

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viaaks aks
telefonschroedingera
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viatantalum tantalum
telefonschroedingera
telefonschroedingera
Żyć na świecie tak długo i przeżyć tak mało – to hańba.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaabeautifulmess abeautifulmess
6371 5131
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viamoai moai
telefonschroedingera
1670 7d76
Reposted fromrichardth richardth viaasylopath asylopath
telefonschroedingera
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viastrzepy strzepy
telefonschroedingera
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viastrzepy strzepy
telefonschroedingera
9586 dc6e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2568 991a

Watching Food Getting Cooked

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaMyBlackWings MyBlackWings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl