Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

telefonschroedingera
telefonschroedingera
telefonschroedingera
Obawa niebezpieczeństwa jest tysiąc razy okropniejsza od samego niebezpieczeństwa, a strapienie, jakie nam sprawia przewidywanie zła, nieznośniejsze jest od samego zła.
— Daniel Defoe
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
telefonschroedingera
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
telefonschroedingera
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
telefonschroedingera
1204 782b 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
telefonschroedingera
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
telefonschroedingera
3517 298b 500
Reposted fromkjuik kjuik viamidnightlover midnightlover

June 15 2017

telefonschroedingera
1582 a91b
Reposted fromproof proof viamidnightlover midnightlover

June 13 2017

7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

telefonschroedingera
4742 c421
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
telefonschroedingera
Ażeby zanadto nie wpaść, należy wziąć sobie chłopaka na obserwację. Gdy dłuższe współżycie z nim, czy to jako z amantem, czy jako ze współlokatorem, wykaże dodatnie rezultaty, można zacząć mieć w stosunku do niego jak najgorsze zamiary, czyli zamiary matrymonialne.
(...)
"Obserwacja" powinna się odbywać bardzo skrupulatnie i gruntownie, nie można wówczas dać się porywać uczuciu i mówić: - "Eee, jakoś to będzie". Należy czynić z obiektem drobne eksperymenty. Zalać i bacznie obserwować, jak się będzie zachowywał po pijanemu. Pod wpływem alkoholu wyłażą czasem z naszego ukochanego dziwne i mocno niepokojące emanacje. Wypełzają z zamkniętych zwykle zakamarków jego "ja" słowa i reakcje, których by się człowiek nigdy po nim nie spodziewał. I jak medium po seansie spirytystycznym nic nie pamięta, co się na owym seansie działo, tak samo zalany nie ma pojęcia co plótł i wyprawiał. Ale my za to mamy pojęcie.
(...)
Na ostatek radzę wycieczkę do lasu. Gdy go zainteresuje praca mrówek, gatunek przelatujących ptaków, gdy z zapartym oddechem będzie śledził dowcipne harce wiewiórek i po godzinie nie powie: - "Chodźmy do domu, dosyć już tego włóczenia się po lesie" - to można śmiało (oczywiście gdy zechce) włożyć mu swoją dłoń do ręki i iść z nim przez życie...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
telefonschroedingera
6225 639c 500
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida vialaparisienne laparisienne
telefonschroedingera
5478 90de 500
Reposted fromjohnDonson2 johnDonson2 vialaluna laluna
*Najkrótszy wiersz o miłości.
Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
—  Piotr Tokarz (via salon-odurzonych)

June 12 2017

telefonschroedingera
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaftmo ftmo
telefonschroedingera
7380 f137 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
telefonschroedingera
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl