Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

telefonschroedingera
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viafeatherr featherr
telefonschroedingera
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viabimberowo bimberowo
telefonschroedingera
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viakjuik kjuik
telefonschroedingera
8870 ff2b
Reposted fromsohryu sohryu viamidnightlover midnightlover
telefonschroedingera
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes vialaluna laluna
telefonschroedingera
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
1332 070c 500
1091 2964 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromsickmuse sickmuse viagitana gitana
telefonschroedingera
telefonschroedingera
7881 2b68 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagitana gitana

June 10 2017

8267 177f 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaUbik Ubik
telefonschroedingera
Play fullscreen
rób to, w co wierzysz
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaejze ejze
telefonschroedingera
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viaejze ejze
3737 2f15 500
Reposted fromamouretart amouretart viaserplesniowy serplesniowy
telefonschroedingera
Jacek Malczewski <3

June 09 2017

telefonschroedingera
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabiianca biianca
telefonschroedingera
0351 95e0 500
Reposted fromspokodama spokodama
telefonschroedingera
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viageralt geralt
telefonschroedingera
5790 d79e 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vialaudi laudi
telefonschroedingera
5447 7974 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viavanite vanite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl