Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

telefonschroedingera
1674 18b0
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vialaparisienne laparisienne
telefonschroedingera
telefonschroedingera
telefonschroedingera
telefonschroedingera
telefonschroedingera
telefonschroedingera
5983 4efc 500
park staszica, częstochowa 
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viastolatstolat stolatstolat
telefonschroedingera
6661 35cc
telefonschroedingera
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

July 22 2017

telefonschroedingera
5553 ae68 500
Reposted fromtfu tfu viagitana gitana
telefonschroedingera
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu
telefonschroedingera
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viamidnightlover midnightlover
telefonschroedingera
Ogranicz się tylko do obserwacji, a stracisz orientację we własnym życiu. Można to przedstawić następująco: żyj najlepiej, jak umiesz. Życie jest grą, której zasady poznasz, jeśli pogrążysz się w niej bez reszty. Inaczej utracisz równowagę i marnujesz szansę. Ci, którzy nie grają, często jęczą i narzekają, że życie ich omija. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że sami mogą je stworzyć.
— "Frank Herbert, Kapitularz Diuną"
Reposted fromawita awita viamidnightlover midnightlover
telefonschroedingera
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viamidnightlover midnightlover
telefonschroedingera
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads vialaluna laluna
telefonschroedingera
Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.
http://jajebie.soup.io
telefonschroedingera
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viastolatstolat stolatstolat
telefonschroedingera
5048 953e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
0272 86e9
Reposted fromtumblprn tumblprn vialaluna laluna
telefonschroedingera
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl