Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

telefonschroedingera
telefonschroedingera
telefonschroedingera
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viagitana gitana
telefonschroedingera
telefonschroedingera
Reposted fromFlau Flau viagitana gitana

May 24 2017

telefonschroedingera
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viabrzask brzask
telefonschroedingera
telefonschroedingera
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMissMurder MissMurder
telefonschroedingera
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaMissMurder MissMurder
telefonschroedingera
"W ilu objęciach musiałaś się znaleźć, by w końcu stać się tym, kim jesteś".
— F.M.
Reposted fromdilma dilma viaMissMurder MissMurder
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viagitana gitana
telefonschroedingera
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viagitana gitana
telefonschroedingera
6558 1c7b
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela vialaluna laluna

May 23 2017

telefonschroedingera
4970 b54d
Reposted frompierdolony pierdolony
telefonschroedingera
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
telefonschroedingera
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viatantalum tantalum
telefonschroedingera
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viatantalum tantalum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl